Małgorzata Paszyn

data urodzenia 1960-09-30
data zgonu 2019-10-14
cmentarz Komunalny
kwateraAGa
rząd022
numer010

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, aby wyszukać miejsce pochówku:

Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Data zgonu

  • Uwaga: daty należy wpisywać w formacie RRRR-MM-DD

Wyszukiwarka obejmuje cmentarze: Komunalny ul. Poznańska 183-185, Wojskowy ul. Żołnierskiej 24 (Majków)


Komunikaty

Na terenie Cmentarza Komunalnego uroczystości pogrzebowe może wykonywać każdy zakład usług pogrzebowych prowadzących działalność w tym zakresie zarówno w Kaliszu, jak i poza Kaliszem. Wyboru zakładu pogrzebowego dokonuje rodzina lub osoba zgłaszająca pochówek na cmentarzu. /administracja cmentarza/

Jak każdego roku, w dniu 1 listopada, w kaplicy Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej została odprawiona uroczysta Msza święta za zmarłych, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Kalisza i osoby odwiedzające groby na cmentarzu. Msza święta została odprawiona przez księży kościoła p.w. św. Józefa i Piotra z Alkantary w Kaliszu ul. Śródmiejska.


Uprzejmie informujemy, że z myślą o mieszkańcach naszego Miasta oraz wszystkich osobach przeżywających odejście bliskich, dla których miejscem ostatniego pożegnania jest Cmentarz Komunalny w Kaliszu, została na cmentarzu udostępniona nowa Kaplica i Sala Pożegnań.

Kaplicę wyróżnia dyskretna elegancja wystroju z zapleczem technicznym pozwalającym na zorganizowanie uroczystości pogrzebowej świeckiej oraz religijnej. Ewentualne pytania prosimy kierować do Biura Cmentarza Komunalnego tel. 62 767 16 80


Jak korzystać z wyszukiwarki?

W polach wyszukiwania należy wprowadzić dane osoby zmarłej: nazwisko, imię, datę urodzenia lub datę zgonu. Istnieje możliwość podania dowolnych kryteriów np. samo nazwisko lub jego fragment. Wpisanie samego imienia lub samej daty nie jest możliwe. Aby zawęzić wynik wyszukiwania można wprowadzić więcej danych np. datę urodzenia lub zgonu.

Wynik wyszukiwania wskazuje miejsce pochowania tzn. nazwę cmentarza, numer kwatery, rząd i miejsce. Po kliknięciu nazwiska zmarłego przechodzimy do szczegółowych informacji, m.in. mapki cmentarza z zaznaczoną kwaterą. W tym miejscu istnieje możliwość zapalenia wirtualnej świeczki, wydrukowania mapki oraz zlecenia opieki nad grobem.


Mapy cmentarzy

Cmentarz Komunalny

Cmentarz Wojskowy (Majków)

Kontakt

Biuro Cmentarza Komunalnego
ul. Poznańska 183-185, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 16 80
e-mail: bck@um.kalisz.pl

Godziny pracy:
w dni robocze 8:00 - 16:00
kasa 8:30 - 14:30
konto PKO BP SA 18 1020 2212 0000 5802 0387 5630
Na przelewie proszę konieczne podać dane: kwatera - rząd - miejsce - imię, nazwisko osoby zmarłej, data zgonu.